Regulamin
zarezerwuj bilet online dodaj firmę dodaj transport
Busy
Lawety
Przeprowadzki
Przesyłki
Prywatne
Wyszukiwarka

WYSZUKAJ transport

I PODRÓŻUJ PO CAŁEJ EUROPIE

Wybierz
kierunek

porównaj
oferty

transportu i usług

zarezerwuj
bilet

online lub telefonicznie

Regulamin
 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest PolskieInfo.eu
 2. Dane osobowe Zleceniobiorców zbierane są wyłącznie w celu przygotowania i realizacji sprzedaży Biletów,
 3. Dane osobowe Zleceniobiorców mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych, tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniobiorcy. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 4. Zleceniobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Biletu jest podanie przez Zleceniobiorcę wszystkich wymaganych danych osobowych, wskazanych w Formularzu.
 6. Operator przetwarza powierzone mu w Formularzu Dane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca może przetwarzać, bez zgody Usługobiorcy, Dane w celu prawidłowej realizacji Usług, oznaczając te Dane jako niezbędne do świadczenia Usług. Operator zobowiązuje się do zachowania Danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Usługobiorca wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Usługodawcą.
 7. Usługobiorcy przysługuje każdorazowo prawo wglądu do Danych, które umieścił w Formularzu wraz z możliwością ich aktualizacji i zmiany.
 8. Operator może wykorzystywać Dane Usługobiorcy do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Usługobiorcy Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w treści Formularza.
 9. Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Platformy na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera celem dostosowania i zoptymalizowania treści usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań Usługobiorcy. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych elementów Platformy oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Usługobiorca może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usług

§ 6

 1. Wszelkie prawa do zawartości Platformy w tym prawa do jego układu, baz danych, elementów graficznych, tekstowych i dźwiękowych są zastrzeżone.
 2. Korzystanie z treści umieszczonych na Platformie nie jest tożsame z nabyciem przez użytkowników Platformy jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach.
 3. Użytkownicy Platformy mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 4. Zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób elementów Platformy w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na Platformie, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Platformy (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”).
 5. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Platformy podmiotom naruszającym zasady określone w niniejszym Regulaminie.
PRACA MIESZKANIA PRZEWOZY USŁUGI
Praca Mieszkania Przewozy usługi

Witryna korzysta z plików Cookies.

Więcej na ten temat znajdziesz w dziale
Polityka Cookies i Regulamin